Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Basisonderwijs in Dendermonde

Inschrijvingen vanaf het geboortejaar 2019

broers en zussen + kinderen van personeel

van 01-02-2021

tot en met 26-02-2021

sociale mix: iedereen mag inschrijven

van 01-03-2020

tot en met 19-03-2021

vrije inschrijvingen

vanaf 22-03-2021

Instapdata 2021-2022

Later geboren, vanaf 1 december 2019? Dan mag het kind pas instappen vanaf schooljaar 2022-2023. Dat is dus vanaf donderdag 1 september 2022

Geboren ten laatste op

Stappen ten vroegste in na

Dat is vanaf

1 maart 2019

de zomervakantie

woensdag 1 september 2021

8 mei 2019

de herfstvakantie

maandag 8 november 2021

10 juli 2019

de kerstvakantie

maandag 10 januari 2022

1 augustus 2019

de teldag

dinsdag 1 februarie 2022

7 september 2019

de krokusvakantie

maandag 7 maart 2022

19 oktober 2018

de paasvakantie

disndag 19 april 2022

30 november 2018

Hemelvaart

maandag 30 mei 2022

VOOR EXTRA VRAGEN KAN JE STEEDS TERECHT IN ONZE SCHOOL.


Door corona kan een bezoek aan onze school in uitzonderlijke gevallen. Stuur een mailtje naar

gemeenteschool.grembergen@dendermonde.be

of via 052/2128 95 tijdens de schooluren of  GSM 0477 666 737 na de schooluren.


Alvast bedankt en misschien tot binnenkort!

Digitaal inschrijven kan vanaf 1 maart

Capaciteitsbepaling


Het inschrijvingsbeleid wordt  ons opgelegd door de overheid. Het hoofddoel van zo’n inschrijvingsbeleid is het creëren van een sociale mix op school.


Voor alle Dendermondse  basisscholen gelden dezelfde voorwaarden en datums.


Elke school dient  capaciteiten door te geven en deze kunnen per school verschillen. Hierdoor kan een school niet meer leerlingen aannemen dan het aantal dat vooraf werd bepaald.


Het is dus belangrijk om nieuwe leerlingen tijdig en in de juiste periode in te schrijven.