Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Basisonderwijs in Dendermonde

Inschrijvingen vanaf het geboortejaar 2019

broers en zussen + kinderen van personeel

van 01-02-2022

tot en met 25-02-2022

sociale mix: iedereen mag inschrijven

vanaf 07-03-2022


vrije inschrijvingen

vanaf 19-04-2022

Instapdata 2021-2022

Later geboren, vanaf 23 november 2020? Dan mag het kind pas instappen vanaf schooljaar 2023-2024. Dat is dus vanaf 1 september 2023

Geboren ten laatste op

Stappen ten vroegste in na

Dat is vanaf

1 maart 2020

de zomervakantie

1 september 2022

7 mei 2020

de herfstvakantie

7 november 2022

9 juli 2020

de kerstvakantie

9 januari 2023

1 augustus 2020

de teldag

1 februari 2023

27 augustus 2020

de krokusvakantie

27 februari 2023

17 oktober 2020

de paasvakantie

17 april 2023

22 november 2020

Hemelvaart

22 mei 2023

VOOR EXTRA VRAGEN KAN JE STEEDS TERECHT IN ONZE SCHOOL.


Door corona kan een bezoek aan onze school in uitzonderlijke gevallen. Stuur een mailtje naar

gemeenteschool.grembergen@dendermonde.be

of via 052/2128 95 tijdens de schooluren of  GSM 0477 666 737 na de schooluren.


Alvast bedankt en misschien tot binnenkort!

De vrije inschrijvingen starten op maandag 7 maart 2022


fysiek op school vanaf 8.00 uur

Capaciteitsbepaling


Het inschrijvingsbeleid wordt  ons opgelegd door de overheid. Het hoofddoel van zo’n inschrijvingsbeleid is het creëren van een sociale mix op school.


Voor alle Dendermondse  basisscholen gelden dezelfde voorwaarden en datums.


Elke school dient  capaciteiten door te geven en deze kunnen per school verschillen. Hierdoor kan een school niet meer leerlingen aannemen dan het aantal dat vooraf werd bepaald.


Het is dus belangrijk om nieuwe leerlingen tijdig en in de juiste periode in te schrijven.