Reglementen & brochures


In onze schoolbrochure vind je alle gegevens en nuttige informatie samen. Je kan deze hieronder downloaden.

Schooljaar 2021-2022


Het schoolreglement


Bijlage schoolreglement


Infobrochure


Maximumfactuur