Reglementen & brochures


In onze schoolbrochure vind je alle gegevens en nuttige informatie samen. Je kan deze hieronder downloaden.

Schooljaar 2022-2023


Het schoolreglement


Bijlage schoolreglement


Infobrochure


Maximumfactuur