Schoolbestuur


Het schoolbestuur of de inrichtende macht is het College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde.


De Schepen van Onderwijs is mevrouw Martine Van Hauwermeiren

Het hoofd van de Dienst Onderwijs is mevrouw Liesbeth Gosselin.


Voor meer info kun je de site van de Stad Dendermonde bezoeken.

www.dendermonde.be