Praktische informatie


Op de volgende pagina's vind je alle praktische informatie in verband met:


Schooluren

Voor- en naschoolse opvang

Eten en drinken

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding en zwemmen